Rekisteriseloste

Toimistotukku Talka Oy:n verkkokaupan rekisteriseloste:

Rekisteriseloste (Henkilötietolaki 523/1999, 10§)

a) Rekisterinpitäjä on Toimistotukku Talka Oy (19821546). Osoite: Teollisuustie 30, 06150 Porvoo, Finland.

b) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Toimitusjohtaja Sakari Vehkala, p. 0400 714640, sakari.vehkala[at]talka.com

c) Rekisterin nimi: Toimistotukku Talka Oy:n asiakasrekisteri

d) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Toimistotukku Talka Oy:n asiakkaiden asiakassuhteen hoito: asiakaspalvelun toteuttaminen, asiakassuhteeseen liittyvän viestinnän toteuttaminen, asiakassuhteeseen perustuvan markkinointiviestinnän toteuttaminen.

e) Rekisterin tietosisältö: Asiakassuhteeseen perustuviin yritystietoihin liittyvien yhteys-ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot kuten puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, tilausoikeuksiin ja asemavaltuutukseen liittyvät tiedot.

f) Säännönmukaiset tietolähteet: Kaikki rekisterissä olevat tiedot on saatu asiakkailta tai asiakkaan erikseen ilmoittamasta lähteestä.

g) Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Toimistotukku Talka Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

h) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Toimistotukku Talka Oy ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

i) Rekisterin suojauksen periaatteet: Toimistotukku Talka Oy ylläpitää rekisteriä vain erikseen nimettyjen henkilöiden toimesta joille on myönnetty järjestelmän edellyttämät kirjautumistunnukset. Rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisina. Rekisteritietojen muutokset perustuvat aina asiakkaan ilmoitukseen tai asiakkaan kanssa sovittuun käytäntöön. Rekisterinpitäjä on varmistanut rekisterin suojauksen siten että ulkopuolisilla ei ole pääsyä rekisterin tietoihin. Rekisterin tiedot on suojattu tietoturvariskeiltä ja varmistettu häiriötilanteiden varalta.